Hoạt động tháng 11/2023:

+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.451 tấn, bằng 98 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 102 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.624 tấn, bằng 145% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 113 tấn, bằng 109% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung tháng 11 đạt 17,4 triệu USD, bằng 125% so cùng kỳ năm trước.
+ Tôm nuôi thu hoạch hoàn tất nửa đầu tháng 11. Kết quả khá tốt, góp phần đáng kể giảm giá thành tôm cuối cùng, bảo đảm lợi nhuận đạt mức điều chỉnh. Từ cuối tháng 11, FMC tiến hành thả nuôi tôm mùa nghịch. Đây là đột phá đầu tiên trong tiến trình hoạt động nuôi tôm của FMC. Lý do là thời tiết cuối năm nay sẽ cao hơn trung bình và sắp tới tôm thương phẩm rất ít, giá sẽ tăng theo quy luật cung cầu.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.