HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 

HO-QUOC-LUC

  • Chủ tịch : Ông Hồ Quốc Lực - Sinh 1956, Tiến sĩ kinh tế, quê quán Sóc Trăng

 

 NG-TH-TRA-MY

  • Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Trà My - Sinh 1970, Thạc sỹ QTKD, quê quán Phú Thọ

 

 

PHAM-HOANG-VIET

  • Thành viên : Ông Phạm Hoàng Việt- Sinh 1964, Cử nhân kinh tế, quê quán Cần Thơ

 

 

NG-V-KHAI

  • Thành viên : Ông Nguyễn Văn Khải - Sinh 1967, Thạc sĩ QLCN, quê quán Thừa Thiên Huế.

 

 

TO-M-CHANG

  • Thành viên : Ông Tô Minh Chẳng- Sinh 1970, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng.

 

 

 

 

unknown-person

  • Thành viên : Ông Adisak Torsakul - Sinh 1967, Cử nhân chuyên ngành Khoa học Động vật tại Đại học Khon Kaen - Thái Lan. Thái Lan

 

 

BAN KIỂM SOÁT:

 

LUU-NG-TRUC-DUNG

Trưởng ban : Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung - Sinh 1976, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng

 

 

unknown-person

Thành viên : Bà Lý Thị Kim Yến - Sinh 1972, Cử nhân ngành Tài Chính và Ngân Hàng tại Đại Học Kinh Tế - TPHCM. TPHCM.

 

 

LY-THAI-HUNG

Thành viên : Ông Lý Thái Hưng - Sinh 1977, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

  

PHAM-HOANG-VIET

  • Ông Phạm Hoàng Việt             Tổng Giám đốc

 

 

MA-ICH-HUNG

  • Ông Mã Ích Hưng                     Phó Tổng giám đốc

 

 

 

 HOANG-TH-VU

 

  • Ông Hoàng Thanh Vũ              Phó Tổng giám đốc

 

 

LE-NGOC-HUONG

  • Lê Ngọc Hương                Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

CHẤT LƯỢNG

- Sản phẩm: An toàn, thơm ngon bổ dưỡng.

- Công việc: Ý thức trách nhiệm cao.