1. NHÂN SỰ :

- Tổng lao động đến 01/01/2023 là 3.782 người. Trong đó:

- Trên đại học: 7
- Đại học: 234
- Cao đẳng: 137
- Trung học chuyên nghiệp: 145
- Công nhân: 3.259

2 . NĂNG LỰC CHẾ BIẾN:

* Hiện nay  FM có 6 xưởng chế biến gồm : 

  • Xưởng 1 : chế biến hàng block
  • Xưởng 2,3 : chế biến hàng tôm duỗi
  • Xưởng 4 : chế biến hàng IQF
  • Xưởng 5 : chế biến hàng chiên
  • Xưởng 6 : chế biến hàng tẩm bột

Công suất chế biến chung đã đạt: 70 - 100 tấn thành phẩm/ngày

 

xuong-NOBASHI

 

CHẤT LƯỢNG

- Sản phẩm: An toàn, thơm ngon bổ dưỡng.

- Công việc: Ý thức trách nhiệm cao.