KIẾN NGHỊ LÊN NGÀNH VÀ CHÍNH PHỦ

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có lịch làm việc với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Nhân dịp này FMC đã có kiến nghị lên VASEP để tổng hợp, báo cáo lên trên.

Dưới đây là kiến nghị của FMC, gồm 5 nội dung:
1. Kiểm soát con tôm giống:
    Xem xét chuẩn hoá cơ sở sản xuất, cung ứng tôm giống như năng lực sản xuất (nhà xưởng, ao ươm…), con tôm bố mẹ… nhằm duy trì chất lượng tôm giống đồng đều, hạn chế rủi ro cho người nuôi. Ecuador, Thái Lan có số đơn vị sản xuất giống tính trên đầu ngón tay nên quản lý tôm giống thuận lợi hơn. Chúng ta có trên 2.000 cơ sở sản xuất cung ứng giống khó quản lý nổi và thời gian qua cho thấy tôm giống trôi nổi, giá rẻ, chất lượng thấp đã làm tỉ lệ nuôi thành công rất thấp, khiến giá thành tôm nuôi tăng cao.
2. Quy hoạch đất cho nuôi tôm:
    Xu thế phát triển bền vững và phúc lợi động vật sẽ hạn chế nuôi thâm canh mật độ thả nuôi cực cao. Cho nên, cần có chiến lược phân bổ bổ sung đất cho nuôi tôm và cả con cá tra nếu muốn duy trì và tăng trưởng sản lượng.

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi tôm:
    Trên nền tảng quy hoạch rõ ràng, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tôm trọng điểm như thủy lợi, điện, đường. Trong đó ưu tiên hàng đầu là thủy lợi. Lý do hiện nay nuôi tự phát, nhiễm chéo và thiếu nước sạch nuôi tôm.
4. Quan tâm giải pháp cân bằng phát thải:
    Hiện nay các cơ sở sản xuất có lượng phát thải từ 3.000 tấn CO2 hàng năm phải có lộ trình kiểm soát, hạn chế và cân bằng. Kiến nghị nên có sự hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể để các doanh nghiệp nhận thức, thực thi kịp thời, đúng lộ trình quốc gia.
5. Tăng cơ sở nuôi đạt tiêu chuẩn ASC đáp ứng các thị trường lớn:
    Hiện nay diện tích nuôi đạt chuẩn ASC còn quá thấp, chưa tới 1% diện tích nuôi, trong khi của Ecuador là 20%, và tôm họ chiếm lĩnh thị trường EU, nơi yêu cầu chuẩn này rất phổ biến. Nguyên nhân do thực trạng ngành nuôi tôm chúng ta là mạnh mún, nhỏ lẻ, tự phát, khó đáp ứng yêu cầu. Giải pháp là tạo sự khuyến khích nhà đầu tư tích tụ đất hình thành trang trại nuôi càng lớn càng tốt. Càng lớn thì thuận lợi đầu tư KHCN để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.