THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2022 (HỢP NHẤT)


+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.783 tấn. Cộng dồn 10 tháng bằng 95% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 98 tấn. Cộng dồn 10 tháng bằng 186% so cùng kỳ năm trước.
+ Tiêu thụ tôm thành phẩm 1.490 tấn. Cộng dồn 10 tháng bằng 103 % so cùng kỳ năm trước.
+ Tiêu thụ nông sản thành phẩm 204 tấn. Cộng dồn 10 tháng bằng 118% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 19,43 triệu USD. Cộng dồn 201 triệu USD bằng 113% so cùng kỳ năm trước.
+ Nuôi tôm: Tính đến hết tháng 10/2022, FMC đã thu hoạch trên 80% số ao thả nuôi vụ 2 năm 2022. Năng suất đạt khoảng 8 tấn/ao. Nhìn chung đạt mong đợi.
Đang cải tạo khu nuôi mới 203 hecta để thả nuôi ngay trong năm 2023 cùng tất cả diện tích đã có trước đó.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.