TIN VẮN
HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2022


+ Sản xuất tôm thành phẩm: 2.000 tấn, giảm 7 tấn so cùng kỳ năm 2021.
+ Sản xuất nông sản: 317 tấn, cùng kỳ 116 tấn, bằng 273%.
+ Doanh số tiêu thụ chung: 22,2 triệu USD. Cùng kỳ là 16,5 triệu USD, bằng 135%.
+ Tôm nuôi: Đang thu hoạch, dự kiến hoàn tất trong tháng 6, sau đó sẽ tiến hành thả nuôi vụ II. Tình hình nuôi tôm năm nay có chút khó khăn do dịch bệnh, nhưng kết quả khá khả quan, góp phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận tốt ở quý II. Khu nuôi mới đang làm ao, có chậm trễ do mưa nhiều, dự kiến sẽ hoàn tất và thả giống cho vụ II.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.