• Thực phẩm Sao Ta có doanh thu quý IV tăng trưởng 26% và lợi nhuận sau thuế tăng 3%.
  • Cả năm 2020, doanh thu công ty tăng 19% lên mức kỷ lục 4.415 tỷ đồng.

 

Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) - một thành viên của Tập đoàn PAN công bố doanh thu thuần trong quý IV/2020 tăng 26% lên mức 1.209 tỷ đồng. Trong quý vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh số tiêu thụ chung gần 52 triệu USD.

Lợi nhuận gộp theo đó tăng 27% đạt 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế còn tăng 3% lên gần 64 tỷ đồng.

 

 

Đơn vị: tỷ đồng.

 

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 19% đạt mức 4.415 tỷ đồng và là mức doanh thu kỷ lục. Lợi nhuận trước thuế đi ngang hơn 236 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 3.904 đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp tại Sóc Trăng này đề ra mục tiêu doanh thu 4.170 tỷ và lợi nhuận trước thuế 235 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

2020 là một năm khó khăn với toàn ngành thủy sản dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Ngành tôm của không nằm ngoại lệ khi dịch bệnh ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thụ thực phẩm dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi...). Mặt khác, thu nhập người tiêu dùng cũng bị giảm đi, khiến giá cả tiêu thụ chỉ ở mức trung bình.

Dù vậy, ngành tôm Việt năm 2020 cũng có những thuận lợi như sản lượng tôm nuôi tăng lên và các cường quốc nuôi tôm bị gãy chuỗi cung ứng, sản lượng nuôi bị giảm khá nhiều. Sao Ta đã tận dụng cơ hội để mở rộng, ghi nhận doanh số kỷ lục hơn 190 triệu USD.

Với kết quả khả quan trong ngành, mới đây Sao Ta đã chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với hơn 49 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi là 98 tỷ đồng.

Công ty cũng triển khai phương án chào bán hơn 9,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 20%. Giá chào bán dự kiến 25.000 đồng/cp, tương ứng số tiền huy động 245 tỷ đồng. Lượng vốn huy động dùng để tài trợ cho dự án nhà máy Thủy sản Sao Ta, công suất 15.000 tấn/năm với mục tiêu mở rộng quy mô kinh doanh tôm, hướng đến thị trường châu Âu.

 

(Theo ndh.vn)

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.