Là tháng có nhiều biến động tác động không tốt đến hoạt động sản xuất chung. Cụ thể việc thực thi CT16 đã tác động ở nửa tháng cuối gồm 12 ngày thực hiện CT16 (từ 19/7 đến 31/7) và gần cả tuần trước đó chuẩn bị cho 3 tại chỗ.

Việc tác động này có làm giảm công suất hoạt động. Tuy nhiên, do nền tảng ở nửa tháng đầu, số liệu hoạt động cũng khá khả quan (bao gồm hoạt động của Khang An):
+ Tôm chế biến 2.346 tấn, so cùng kỳ năm trước là 2.269 tấn.
+ Tôm tiêu thụ 1.876 tấn, so cùng kỳ năm trước 1.803 tấn. Nông sản chế biến 83 tấn và tiêu thụ 171 tấn (do tiêu thụ tồn kho và tăng mạnh so cùng kỳ năm trước).
+ Doanh số tiêu thụ chung 22,1 triệu USD, so cùng kỳ năm rồi là 20,3 triệu USD.
+ Trại tôm đã thu hoạch hoàn tất ngày 16/7 và đang tiến hành thả nuôi vụ II. Dự kiến thả nuôi sẽ hoàn tất trong tháng 8 dù hoàn cảnh có khó khăn về vận chuyển mọi thứ.
+ Tình hình tiếp tục thực thi CT16 đến hết ngày 15/8: Hai công ty và trại tôm đã có sự chuẩn bị khá hoàn thiện, có gia tăng thêm khoảng 100 lao động tham gia 3 tại chỗ.
+ Tiêm ngừa người lao động: Theo lịch, đến ngày mai (3/8) là hoàn tất cho số lao động tham gia 3 tại chỗ, đạt tỉ lệ gần 40% mũi một. Dự kiến sau khi hết thời hạn thực hiện CT16, người lao động sẽ được ưu tiên chích mũi một toàn bộ.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.