Quý I/2021 kết thúc với những số liệu như sau:

- Tôm chế biến đạt 3.688 tấn (trong đó Khang An – KAC là 757 tấn). So cùng kỳ năm trước đạt 132%.

- Tôm thành phẩm tiêu thụ chung 3.850 tấn, bằng 135% so cùng kỳ năm trước.
- Doanh số chung 42,3 triệu USD (trong đó nông sản 1,6 triệu USD), bằng 135% cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung hoạt động của FMC đã có nề nếp ổn định bền vững. KAC tuy hoạt động chỉ từ 1/1/2021 nhưng có sự chuẩn bị khá tốt nên đã sớm bắt nhịp hoạt động chung của FMC. Tuy nhiên mới đạt 18% (7,6 triệu USD) trong doanh số chung, sẽ nỗ lực lên 25% theo kế hoạch.
So toàn ngành, hoạt động FMC có tốc độ tăng trưởng cao hơn, ngành tăng trưởng dưới 10%, FMC trên 30%.
Một tồn tại là chi phí vận chuyển quốc tế chưa cải thiện và đang ở mức quá cao so bình thường. Mặt khác, cũng một phần do chi phí vận chuyển (và một phần do tác hại từ Covid-19) khiến một số chi phí đầu vào có nguồn gốc nhập khẩu cũng tăng khá mạnh như chi phí bao bì giấy, bao bì nhựa, năng lượng... Những biến động này có tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp có liên quan. FMC nỗ lực lợi nhuận không thua kém cùng kỳ năm trước mà thôi và kỳ vọng sẽ tăng tốc khi hoạt động vận chuyển thế giới từng bước trở lại bình thường.
Năm 2021 là năm FMC tập trung vào việc nâng cấp hoàn thiện hơn một bước toàn bộ hệ thống ao nuôi thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm tăng an toàn sinh học vùng nuôi, giảm thiểu rủi ro cho vụ nuôi để tăng hiệu quả cho vụ nuôi của mình. Riêng KAC phấn đấu trong 2 năm 2021-2022 sẽ đạt chỉ tiêu 100 hecta vùng nuôi nhằm chủ động hơn trong việc kiểm soát nguyên liệu và thu hút khách hàng.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.