FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2024 (CÓ HỢP NHẤT)

Hoạt động tháng 05/2024: 

+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.389 tấn, bằng 87 % so cùng kỳ năm trước.

+ Sản xuất nông sản thành phẩm 202 tấn, bằng 165% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.419 tấn, bằng 153 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 123 tấn, bằng 107 % so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 15,55 triệu USD, bằng 143 % so cùng kỳ năm trước.

+ Nuôi tôm: Đã thả giống xong khu mới và phần còn lại hoàn tất trong nửa tháng tới. Tôm phát triển tốt.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.