FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2024 (CÓ HỢP NHẤT)

Hoạt động tháng 04/2024:

+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.130 tấn, bằng 150 % so cùng kỳ năm trước.

+ Sản xuất nông sản thành phẩm 216 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.435 tấn, bằng 122 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 42 tấn, bằng 45 % so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 16,32 triệu USD, bằng 117 % so cùng kỳ năm trước.

+ Các trại tôm FMC đã hoàn tất thu hoạch tôm trong tháng 4, hiện tại đang chuẩn bị cho tiến trình thả nuôi vụ chính.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.