FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2024 (CÓ HỢP NHẤT)
Hoạt động tháng 03/2024:
+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.000 tấn, bằng 174% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 112 tấn, bằng 47% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.693 tấn, bằng 142% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 59 tấn, bằng 43 % so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 19,17 triệu USD, bằng 132 % so cùng kỳ năm trước.
+ Thu hoạch tôm: Trong tháng 3, FMC đã có thu hoạch tôm từ các trại tôm của FMC thả nuôi vụ nghịch từ cuối tháng 11/2023. Kết quả nuôi khá khả quan.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.