Từ ngày 07-13/3/2024 lãnh đạo FMC đã tham dự Hội chợ thuỷ sản quốc tế tại Boston, Hoa Kỳ.
       Đây là hội chợ thủy sản có quy mô hàng đầu thế giới, quy tụ hầu hết doanh nghiệp lớn trong ngành thuỷ sản các nước.
       Tại hội chợ, lãnh đạo FMC đã gặp các khách hàng lớn nhất của mình để trao đổi thông tin và chương trình kinh doanh tới. Điều đáng mừng là sản phẩm tôm FMC ngày càng được sự tín nhiệm tốt hơn về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tiến độ giao hàng...
       Tại hội chợ cũng là dịp tìm hiểu thêm xu thế người tiêu dùng; điểm mạnh yếu ngành tôm tới đây cũng như có dịp tìm hiểu các thiết bị mới phục vụ dây chuyền chế biến phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
        Nhìn chung chuyến đi có kết quả như mong muốn.

z5256883384691 ced6103eac238793ed5f0ebea97c5c6c

z5256883392741 1de128873e0b811c963721eeed69e2b8

z5256883410788 ae6c8255d830058f93d8a79c336a2555

z5256883445100 52b8e5695d77ae7e47b12f08164f35f8

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.