FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2024 (CÓ HỢP NHẤT)

Hoạt động tháng 02/2024:
+ Sản xuất tôm thành phẩm 931 tấn, bằng 92% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 63 tấn, bằng 31 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 982 tấn, bằng 91 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 87 tấn, bằng 79 % so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 11,3 triệu USD, bằng 84 % so cùng kỳ năm trước.
Các số liệu thấp hơn cùng kỳ do các nguyên nhân:
- Do lịch nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 nên FMC chỉ hoạt động 21 ngày trong tháng 2/2024.
- Nguyên liệu tôm ít do cuối vụ.
- Đơn hàng ít.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.