TIN VẮN
HAI CÔNG TY FMC VÀ KAF NHẬN THƯỞNG
Trong buổi họp gặp mặt các doanh nghiệp đầu năm 2024 do UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức chiều 16/2/2024, hai đơn vị FMC và KAF nhận bằng khen dẫn đầu trong tỉnh từng lĩnh vực 2023. Trong đó FMC điển hình thực hiện bảo hiểm xã hội, KAF điển hình chăm lo người lao động.

z5165257394776 8c4cf7ad218eac76fb1f39c7ea039152

z5165257415868 0c29a22ea6682ceb81ad21ae97ce025d

z5165257436936 099f939502e731b0222cad64f6623d2f

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.