Năm 2023 vừa đi qua, FMC đã có sự tăng tốc ở tháng cuối năm và đã về đích với thành quả như sau:

+ Tôm thành phẩm chế biến: 21.198 tấn, bằng 103% so cùng kỳ năm 2022.
+ Nông sản chế biến: 1.569 tấn, bằng 79,2% so cùng kỳ năm 2022.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm: 17.407 tấn, bằng 96,3% so cùng kỳ năm 2022.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm: 1.366 tấn, bằng 75,8% so cùng kỳ năm 2022.
+ Doanh số tiêu thụ: 200,6 triệu USD bằng 88,7% so cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch (200 triệu USD).
Nhận xét:
+ Nhìn chung năm 2023 có những khó khăn khá nặng nề, FMC không thể tránh nhưng đã nỗ lực hạn chế tối đa mặt tiêu cực, tuy hoạt động có giảm về doanh số nhưng cơ bản do giá tiêu thụ trung bình giảm khoảng 10%.
+ Tuy tình hình nuôi tôm cả năm không tốt nhưng vùng nuôi FMC đã có kết quả khá khả quan, góp phần giảm giá thành sản phẩm cuối cùng, dẫn đến mức lợi nhuận khá ổn, sẽ đạt trên 300 tỷ đồng.
Chuẩn bị tới:
+ Chăm lo Tết người lao động trên 5.000 người.
+ Chăm lo vùng nuôi đã thả giống từ trong năm và đang kéo dài.
+ Phối hợp khách hàng cho sách lược kinh doanh 2024.

 

Nhìn chung các khó khăn trong ngành vẫn không giảm cường độ, nhưng với kinh nghiệm và uy tín thương hiệu, FMC tự tin sẽ có kết quả hoạt động tốt hơn trong năm mới.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.