FMC 2 NĂM LIỀN VÀO TOP 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

       Ngày 13/12/2023, tại lễ công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2023 (CSI 2023), Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất, sau một quá trình đánh giá, chọn lọc khắt khe và đáp ứng 130 chỉ tiêu từ Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI 2023.
       Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp FMC được vào Top 10 và lần thứ 4 trong Top 100.

 

 

 

Giay Chung Nhan Top 10 CSI 2023

Hinh Le cong bo CSI 2023

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.