FMC vừa chính thức đạt chứng nhận Fair Trade (Thương mại Công bằng), mở ra một chương mới trong hành trình phát triển bền vững của công ty. Fair Trade không chỉ là một phong cách kinh doanh mà còn là sứ mệnh nhằm tạo ra cơ hội và sự công bằng cho những người sản xuất nhỏ, yếu thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

     Fair Trade bao gồm 10 nguyên tắc: Tạo ra cơ hội cho những người sản xuất nhỏ bị thiệt thòi; Thông tin công khai và minh bạch; Thực hành Thương mại Công bằng; Trả mức giá công bằng; Không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức; Không phân biệt đối xử, đảm bảo bình đẳng giới và tự do hiệp hội; Đảm bảo điều kiện làm việc tốt; Xây dựng năng lực; Đảm bảo đạo đức công bằng trong thương mại; Bảo vệ môi trường.
     Chứng nhận là cam kết rõ ràng của FMC đối với công bằng, minh bạch và sự phát triển bền vững trong thương mại quốc tế. 

FAIR TRADE CERTIFICATE-001

FAIR TRADE CERTIFICATE-002

FAIR TRADE CERTIFICATE-003

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.