FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2023 (ĐÃ HỢP NHẤT)


Hoạt động tháng 10/2023:
+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.569 tấn, bằng 144% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 133 tấn, bằng 135% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.659 tấn, bằng 111% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 137 tấn, bằng 67% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung tháng 10 đạt 18,45 triệu USD, bằng 95% so cùng kỳ năm trước.
+ Nuôi tôm: Khu nuôi cũ đang thu hoạch khoảng 80%. Khu nuôi mới đã thu hoạch xong trước đó, dự kiến sẽ thả nuôi lại trong tháng 11.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.