FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2023 (ĐÃ HỢP NHẤT)

Hoạt động tháng 09/2023:
+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.339 tấn, bằng 157% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 85 tấn, bằng 74% so cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 13% so với tháng trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.799 tấn, bằng 139% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 128 tấn, bằng 193% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung tháng 9 đạt 20.3 triệu USD, bằng 125% so cùng kỳ năm trước.
FMC đang tiến trình phục hồi, rút ngắn giảm sút ở 6 tháng đầu năm. Hiện nay tập trung chế biến các đơn hàng cao cấp cho các hợp đồng giao quý 4.
+ Trại tôm đang quá trình thu hoạch, đã thu gần 2.000 tấn, góp phần chủ động nguyên liệu và giảm giá thành sản phẩm cuối cùng và thời gian thu hoạch còn kéo dài đến tháng 11. Ngay sau đó sẽ tiếp tục thả nuôi.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.