FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 07/2023 (ĐÃ HỢP NHẤT)

Hoạt động tháng 07/2023:

+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.338 tấn, bằng 109% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 66 tấn, bằng 54% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.953 tấn, bằng 119 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 187 tấn, bằng 89% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung tháng 7 đạt 21,3 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 18% so tháng 6/2023, cho thấy xu thế đang phục hồi.
+ Tình hình nuôi tôm: giữa tháng 7 đã thả giống xong khu mới. Khu cũ đang thả giống vụ hai, dự kiến 5/8 hoàn tất việc thả giống.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.