FMC vừa được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023 (Corporate Sustainability Awards, viết tắt CSA) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức tại TP.HCM vào ngày 29/06/2023.

     Top 50 CSA ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội. Doanh nghiệp được bình chọn vào bảng xếp hạng cần đáp ứng các tiêu chí về: tăng trưởng ổn định, bảo vệ môi trường, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Chương trình dành cho cho cả 3 khối doanh nghiệp: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp chưa niêm yết.

 

     Hội đồng Thẩm định của chương trình bao gồm các lãnh đạo, chuyên gia của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư, Ngân hàng HSBC, Công ty Deloitte, Công ty PwC Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Talentnet, VinaCapital, Schneider Electric Việt Nam.

 30.06.2023 FMC - Top 50 DNBV

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.