Hoạt động tháng 05/2023:
+ Sản xuất tôm thành phẩm 2.761 tấn, bằng 138% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 123 tấn, bằng 39% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 948 tấn, bằng 61% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 115 tấn, bằng 81% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung 10,9 triệu USD, bằng 56% so cùng kỳ năm trước.
+ Tình hình nuôi tôm: hoàn tất thu hoạch tôm ở khu nuôi cũ 320 hecta. Chuẩn bị thả nuôi khu mới có diện tích hơn 200 hecta.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.