Như đã đưa tin, tháng 4 vừa qua, FMC đã có đoàn qua Nhật Bản thăm các đối tác. Qua đó hai bên đã có nhiều trao đổi đầy thiện chí về xu thế thị trường và cách ứng xử sao đạt lợi ích hài hoà các bên một cách ổn định, bền vững.

     FMC đã có những cam kết với các đối tác, trên nền tảng thực thi chiến lược của mình đã được HĐQT và các cổ đông lớn tán thành. Đó là FMC luôn coi trọng mối quan hệ với các đối tác đang có, nhất là đối tác có quan hệ lâu dài như các bên đang gặp gỡ, cụ thể sẽ luôn quan tâm nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin và chia sẻ các khó khăn kịp thời để cùng nhau giữ vững hoạt động, cùng tồn tại, cùng phát triển, cùng thịnh vượng như slogan FMC đã đưa ra ngay từ khi thành lập.
     Từ thiện chí đó, từ mối quan hệ đã gầy dựng trong quá trình dài, FMC đã cùng các đối tác chuẩn bị tốt nhất cho phương án khó khăn đi qua, cụ thể tháng 5 này ở FMC luôn bận rộn với nhiều lượt khách đến thăm trao đổi công việc và đàm phán ký kết đơn hàng.
     Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến FMC thăm khách hàng ở Nhật Bản vừa qua. 

 

1

2

3

567810111618   

 

 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.