FMC: THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2023 (CÓ HỢP NHẤT)
Hoạt động tháng 04/2023:
+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.423 tấn, bằng 87% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 216 tấn, bằng 93% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.174 tấn, bằng 76% so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 93 tấn, bằng 49% so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung gần 14 triệu USD, bằng 74% so cùng kỳ năm trước.
+ Tình hình nuôi tôm: bắt đầu thu hoạch tôm ở khu nuôi cũ 320 hecta. Khu mới hơn 200 hecta đang tiến trình làm ao, dự kiến cuối tháng 5 bắt đầu thả nuôi.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.