Hoạt động tháng 02/2023: 

+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.015 tấn, bằng 78 % so cùng kỳ năm trước.

+ Sản xuất nông sản thành phẩm 205 tấn, tăng 38 % so cùng kỳ năm trước.

+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.081 tấn, tăng gần 15 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 111 tấn, bằng 97 % so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 13,4 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 11,3 triệu (do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm trước rơi vào tháng 2).
 

+ Tình hình nuôi tôm: Đã thả nuôi gần 200 triệu tôm giống cho khu nuôi 320 hecta. Khu mới hơn 200 hecta đang tiến trình làm ao. Dự kiến hoàn thiện và thả nuôi trong tháng 5 tới.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.