Hoạt động tháng 01/2023: 

+ Sản xuất tôm thành phẩm 581 tấn, bằng 31,3 % so cùng kỳ năm trước.

+ Sản xuất nông sản thành phẩm 80 tấn, bằng 49 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.111 tấn, bằng 47 % so cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 163 tấn, tăng 42 % so cùng kỳ năm trước.
+ Doanh số chung: 15,2 triệu USD, bằng 52,6 % so cùng kỳ năm trước.

Các số liệu hoạt động tháng 01/2023 thấp hơn cùng kỳ, do các nguyên nhân:
- Tháng 01/2023 hoạt động chỉ 20 ngày, còn lại nghỉ Tết.
- Nguyên liệu tôm khan hiếm vì lúc cuối vụ.
- Đơn hàng ít hơn so cùng kỳ.

Trại tôm thả giống từ mùng 7 Tết và cố gắng hoàn tất trong 20 ngày. Khu trại mới đang tiến trình hoàn thiện hệ thống ao nuôi, thả giống ở cuối quý 2.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.