THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2022 (HỢP NHẤT)

+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.478 tấn. Cộng dồn 11 tháng bằng 91% so cùng kỳ năm trước.

+ Sản xuất nông sản thành phẩm 101 tấn. Cộng dồn 11 tháng bằng 183% so cùng kỳ năm trước.

+ Tiêu thụ tôm thành phẩm 1.116 tấn. Cộng dồn 11 tháng bằng  99,5 % so cùng kỳ năm trước.

+ Tiêu thụ nông sản thành phẩm 104 tấn. Cộng dồn 11 tháng bằng  117% so cùng kỳ năm trước.

+ Doanh số chung: 13,9 triệu USD. Cộng dồn 11 tháng bằng 215 triệu USD, bằng 108% so cùng kỳ năm trước.

+ Thị trường: Nhìn chung im ắng hơn năm trước. Nguyên nhân do lạm phát và cạnh tranh tôm giá rẻ từ một số nước.

+ Nuôi tôm: Cơ bản hoàn tất vụ II. Kết quả khá. Tập trung làm ao để qua Tết thả tôm giống. Mưa thất thường làm chậm nhịp độ.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.