FMC: SẢN PHẨM TÔM FIMEX VN ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2022

Sản phẩm tôm đông lạnh của FMC tiếp tục được Bộ Công Thương quyết định công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, sản phẩm tôm duy nhất đạt được vinh dự này. Và đây là lần thứ 2 liên tiếp sản phẩm tôm đông lạnh của FMC được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

 

02.11.2022 TOM FIMEX VN DAT THQG VN 2022

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.