Tình hình lạm phát trên thế giới ngày thêm xấu hơn. Các thị trường chính tiêu thụ tôm gặp đầy bất lợi. Giá đồng Euro, đồng Bảng, đồng Yên xuống thấp làm giảm sức mua ở đây. Đồng USD có giá nhưng ở đây tôm giá rẻ từ Ecuador và Ấn Độ tràn ngập.
       Trong bối cảnh khó đó, tình hình nuôi tôm trong nước lại không tốt khiến giá tôm thương phẩm duy trì ở mức khá cao, thêm bất lợi cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Tình hình này, từ tháng 9 đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu tôm sẽ giảm mạnh so những tháng trước đây.


       FMC có liệu tính diễn tiến này và có sách lược, giải pháp cho hoạt động của mình. Chính sách thị trường xuất phát từ so sánh lợi thế cạnh tranh. FMC tập trung bán thị trường gần để giá bán không tăng ảo do chi phí thuê tàu vận chuyển quá cao. Hiện nay giá thuê container có giảm, nhưng mức giảm chưa như mong muốn. Trong hoàn cảnh tôm nguyên liệu không nhiều và giá cao, FMC tập trung vào khách hàng tiêu thụ sản phẩm tinh chế, bởi đây cũng là thế mạnh của FMC. Sách lược này đã thực thi từ đầu năm 2021, đến nay có kết quả khả quan.
       Song song, FMC đã nỗ lực tổ chức nuôi tôm mùa nghịch như mọi năm. Việc này, ngoài ý nghĩa tăng sự chủ động nguyên liệu, tăng sức thuyết phục khách hàng về khả năng kiểm soát cả tiến trình tạo ra sản phẩm của mình, còn có ý nghĩa nếu kết quả nuôi khả quan sẽ góp phần làm giảm giá thành sản phẩm cuối cùng của mình, tăng lợi nhuận chung cả FMC.
       Còn một quý nữa là kết thúc năm, đến lúc này FMC khả năng đạt trên ¾ kế hoạch về chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận. Với tình hình nuôi tôm, khá khả quan, thu hoạch hoàn tất trong năm, sẽ là nền tảng vững chắc để góp phần to lớn vào thảnh quả chung cả năm, FMC sẽ hoàn thành lời hứa với cổ đông ở đại hội thường niên.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.