TIN VẮN

HOẠT ĐỘNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

+ Tôm thành phẩm chế biến 14.563 tấn, bằng 105,4% so cùng kỳ năm 2021.

+ Tôm thành phẩm tiêu thụ 13.253 tấn, bằng 113,4% so cùng kỳ năm 2021.

+ Nông sản thành phẩm 1.527 tấn, bằng 206% so cùng kỳ năm 2021.

+ Nông sản tiêu thụ 1.384 tấn, bằng 128% so cùng kỳ năm 2021.

+ Doanh số tiêu thụ chung: 161,9 triệu USD, bằng 121,8% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 70,4% kế hoạch năm.

Số liệu trên cho thấy tháng 8/2022 tăng trưởng khá tốt so tháng 8/2021.

+ Nuôi tôm: Thả tôm nuôi vụ hai hoàn tất, khoảng 380 ao. Do mùa nghịch, phát triển mức trung bình nhưng ổn thỏa. Hiện nay giá tôm thương phẩm khá cao vì sức cung vừa phải. Tình hình này sẽ hỗ trợ làm giảm chi phí giá thành sản phẩm tôm tiêu thụ, hiệu quả hoạt động quý 4 sẽ tốt lên. Đang hoàn tất việc chuyển giao tài sản tại cơ sở nuôi 203 hecta FMC vừa chuyển nhượng vốn và kiểm soát hoạt động. Song song tiến hành quy hoạch hệ thống ao nuôi và tiến hành thi công những hạng mục thực tế cho phép để hy vọng sẽ hoàn tất việc tổ chức sản xuất trước tháng 5/2023 và tiến hành thả nuôi vụ đầu tiên, khả năng sẽ thả nuôi trên toàn bộ trại với khoảng 240 ao nuôi làm mới hoàn toàn.

+ Xây dựng: Đang nỗ lực hoàn tất nhà máy mới. Có chút chậm trễ do bên cung ứng thiết bị, máy móc nước ngoài giao chậm vì thiếu vật tư sản xuất là khâu vận chuyển chậm trễ. Tuy nhiên, việc này không gây áp lực vì hiện nay sản lượng nguyên liệu chỉ mức vừa phải.

Chúc nhà đầu tư và cổ đông hưởng những ngày nghỉ lễ thật vui tươi, đầm ấm và may mắn.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.