PHỎNG VẤN ÔNG HỒ QUỐC LỰC, CHỦ TỊCH HĐQT SAO TA
VỀ THÔNG TIN SAO TA MỞ RỘNG VÙNG NUÔI

 

Hỏi: Ông cho biết khái quát thông tin việc Sao Ta đã mở rộng vùng nuôi thêm 200 hecta?
+ Theo quy định, Sao Ta đã báo cáo kịp thời thông tin quan trọng này. Qua đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin rất nhanh việc Sao Ta hoàn tất khá cơ bản mở rộng vùng nuôi thêm trên 200 hecta.


Hỏi: Ông cho biết cụ thể hơn về vùng nuôi mới này và vì sao Sao Ta chọn nơi đây?
+ Vùng nuôi mới có vị trí khá tốt, ven đê biển, cách trại nuôi đang có của Sao Ta chỉ 3km. Vị trí này thuận lợi cho việc tổ chức nuôi và phù hợp quy trình nuôi Sao Ta đang có. Đó là nuôi tôm nước mặn, thay nước nhiều và trang trại nên biệt lập hạn chế lây lan nhau. Vùng nuôi này khá lý tưởng cho kỳ vọng của Sao Ta.


Hỏi: Vùng nuôi lý tưởng, vì sao chủ vùng nuôi lại chuyển nhượng cổ phần cho Sao Ta?
+ Vùng nuôi này hình thành năm 2002 và thật ra chủ vùng nuôi này tổ chức sản xuất cũng rất bài bản, quy củ, thể hiện rõ nét là khu nuôi này có chứng chỉ nuôi quốc tế ASC và BAP sớm nhất Sóc Trăng. Cái thiếu của họ là vốn và sự may mắn. Giai đoạn tôm dịch bệnh trầm trọng 2010-2015 khiến khu nuôi này thiệt hại hết vốn nuôi và do không thể phục hồi kịp thời, nên phải chuyển nhượng vì còn nợ khá lớn vì điều không may đến tới người nuôi tôm giai đoạn kể trên.


Hỏi: Sao Ta dự kiến tổ chức nuôi thế nào khi cùng lúc tăng diện tích nuôi lên gấp đôi so năm 2021?
+ Đúng vậy, năm 2021 Sao Ta chỉ quản lý 270 hecta đất nuôi. Đầu năm 2022 Sao Ta thêm 52 hecta đất nuôi từ dự án do tỉnh Sóc Trăng giao cho công ty thành viên Khang An. Cuối năm 2022 thêm 203 hecta từ khu nuôi nói trên. Năng lực cơ giới thi công ao nuôi ở địa phương có hạn, nhân lực điều hành cũng có hạn, Sao Ta tổ chức nuôi khu mới này trong năm 2023 và năm 2024. Như vậy đến năm 2024 Sao Ta sẽ nuôi phủ kín hơn 520 hecta đất nuôi do mình quản lý, hoàn tất chỉ tiêu trước một năm.


Hỏi: Một câu hỏi khó, ông cho biết nuôi tôm là mảng hoạt động rất khó hiệu quả, nhưng Sao Ta lại mở rộng vùng nuôi và nguồn lực tổ chức nuôi lấy từ đâu?
+ Đúng là câu hỏi khó! Ngay năm 2022 này khá nhiều trang trại nuôi ở nhiều tỉnh đang vất vả vì dịch bệnh trên tôm nuôi, thậm chí có trang trại phải đóng cửa. Khu nuôi Sao Ta tôm cũng bị dịch bệnh. Tuy nhiên, do công tác an toàn sinh học ở đây được thực thi khá triệt để nên dịch bệnh tác hại trong phạm vi kiểm soát được. Sao Ta tự tin quy trình nuôi của mình có nhiều ưu điểm và nhất là kiểm soát rủi ro khá tốt nên không ngại khó khăn. Càng khó khăn thì nuôi tôm càng có tỉ suất lợi nhuận tốt hơn! Sao Ta đã có tính toán nguồn vốn trong chiến lược phát triển 2021-2025, cuối năm 2021 Sao Ta đã nâng vốn điều lệ bán cho cổ đông chiến lược và đó là nguồn tài chánh chủ yếu cho việc mở rộng vùng nuôi này.


Hỏi: Ông cho biết với việc mở rộng vùng nuôi như vậy, Sao Ta sẽ tự cung ứng bao nhiêu % nguyên liệu?
+ Sao Ta mở rộng vùng nuôi thì đồng thời cũng tăng chỉ tiêu sản lượng tôm chế biến, cho nên chỉ tự chủ 30-40% nguyên liệu mà thôi.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.