Trong tháng 4/2022 hoạt động của Sao Ta duy trì nhịp độ, với các số liệu thực hiện:


+ Tôm thành phẩm chế biến 1.742 tấn bằng 108% so cùng kỳ năm trước.
+ Nông sản thành phẩm 233 tấn bằng 228% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng trưởng mạnh do Nhà máy Tam An đã đi vào hoạt động.
+ Doanh số chung đạt 18,9 triệu USD bằng 110% so cùng kỳ năm trước.
+ Nuôi tôm: Nhìn chung kết quả khá, đã thu hoạch trong tháng được 50 ao. Số ao còn lại sẽ thu hoàn tất trong vòng 40 ngày tới. Sau đó sẽ tiếp tục thả nuôi vụ II. Khu đất mới 52 hecta đang tiến trình làm ao, sẽ hoàn tất và thả nuôi ở vụ II.
+ Xây dựng: Đang tập trung hoàn thiện nhà máy mới của FMC.
Theo nhận xét, tháng 4 này không có đột biến trong hoạt động do giai đoạn giao thời mùa vụ nguyên liệu. Từ tháng 5, hoạt động sẽ khởi sắc rõ nét, nhất là mảng nông sản tới thời điểm giao hàng hàng loạt và tôm từ trại nuôi sẽ tập trung thu hoạch, sản lượng tôm chế biến và tiêu thụ cũng hứa hẹn tăng mạnh.

 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.