Nhằm ghi nhận những đóng góp cho phong trào khuyến học, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen FMC đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Trong những năm qua, FMC tích cực tham gia tài trợ cho các hoạt động khuyến tài, khuyến học tại địa phương như: tặng xe đạp, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng máy vi tính cho trường khuyết tật.

Đây là việc làm hết sức thiết thực, chung tay cùng cộng đồng, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích các em tiếp tục vươn lên trong học tập. 

16.04.2022 FMC BANG KHEN CUA HOI KHUYEN HOC

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.