Kính gửi: Quý cổ đông
 
Để tạo thuận tiện cho Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vẫn có thể theo dõi diễn tiến cuộc họp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta xin gửi thư mời tham dự trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:
- Thời gian: 13h30 - ngày 15/04/2022
- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng zoom.
 
Quý cổ đông tham dự vui lòng đăng ký theo link:
 
- Thời gian đăng ký: trước 15:00 ngày 13/04/2022
- Đầu mối liên hệ: Mr. Minh Chẵng - ĐT: 0299.3822223 - Email: minhchang@fimexvn.com.
 
Trân trọng cảm ơn.
 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.