SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2022
Như thông lệ, tháng 2 là tháng có ngày hoạt động thấp trong năm, do nghỉ Tết. Thành phẩm nhập kho và doanh số tiêu thụ cũng như vậy. Cụ thể:
+ Thành phẩm tôm là 1.276 tấn, so cùng kỳ năm trước là 908 tấn.
+ Thành phẩm nông sản là 148 tấn, so cùng kỳ năm trước là 53 tấn.
+ Doanh số tiêu thụ là 11,3 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 9,5 triệu USD.
Nhìn chung hoạt động có tăng trưởng khá tốt so cùng kỳ năm 2021.
Trại tôm đã hoàn tất thả giống vụ chính đúng tiến độ ngày 22/2/2022.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.