Tin Sao Ta

 

       Thành phẩm tôm chế biến 2.268 tấn, doanh số 20,3 triệu USD.
       Đây là tháng có sản lượng chế biến và doanh số cao nhất trong 25 năm hoạt động.
       Vụ tôm chính đã thu hoạch 2.300 tấn. Đang triển khai vụ II trong năm.
       Diễn biến Covid-19 thời gian gần đây chưa có tác động rõ rệt đến hoạt động FMC. FMC thường xuyên trao đổi thông tin các khách hàng tiêu thụ nhằm nắm tình hình kịp thời để có giải pháp ứng xử phù hợp.

 

         Covid-19 đã diễn ra 6 tháng. Trong đó hai tháng gần đây, kinh tế chung đang hồi phục, có ngành tôm.
        Tuy nhiên, trong ngành tôm không phải vẹn toàn tất cả. Có doanh nghiệp (DN) tốt lên và ngược lại. Tất cả do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan.
         Khách quan như do cơ cấu thị trường, khách hàng DN có sẵn, do dịch bệnh trên tôm nuôi. Chủ quan là sự chủ động ứng phó tình hình có liệu định và giải pháp phù hợp. DN có thị phần nhiều ở các nước bị tác động mạnh từ Covid-19 như Trung Quốc sẽ giảm tiêu thụ mạnh và kéo dài, chưa xác định thời gian hồi phục hoàn toàn. DN nào có khách hàng tập trung tiêu thụ ở khu vực nhà hàng, khách sạn cũng rơi vào khó khăn chưa biết ngày vãn hồi do hạn chế đi lại khiến nhà hàng, khách sạn vắng khách. Dịch bệnh trên tôm nuôi trong nước cũng gây khó cho việc xác định giá thành tôm tiêu thụ vì giá tôm nguyên liệu trồi sụt bất thường. Mặt thuận, các cường quốc nuôi tôm như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia... nhất là Trung Quốc bị tác động từ Covid-19 khá nặng nề, khiến chuỗi cung ứng tôm của họ ít nhiều bị gián đoạn. Vì an toàn, nhiều hệ thống tiêu thụ tôm lớn tìm về Việt Nam. Các DN có tính toán chủ động ứng phó Covid-19 như tính toán tiêu thụ hàng tồn kho; tính toán khối lượng hợp đồng tiêu thụ tương lai với giá cả phù hợp; và nhất là biết thực hiện các qui định giãn cách trong thời gian dịch bùng phát nhằm giữ an toàn cho người lao động trong DN và giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh.

Xem tiếp...

Sáu tháng đầu năm, yếu tố được quan tâm và tác động nhiều nhất đối với ngành tôm là Covid-19, hiện nay tác hại của nó chưa được khống chế triệt để.
Chính phủ chúng ta đã có tầm nhìn và giải pháp phòng chống dịch đúng đắn, hiệu quả. Do vậy, nền kinh tế đang hồi phục, có ngành tôm.
Qua 6 tháng, sơ kết hoạt động FMC như sau:
- Chế biến tôm thành phẩm: 7.631 tấn (cùng kỳ năm rồi là 7.704 tấn).
- Tiêu thụ tôm thành phần: 6.945 tấn (cùng kỳ năm rồi là 6.636 tấn).
- Doanh số tiêu thụ chung: 76,7 triệu USD (cùng kỳ năm rồi là 70,7 triệu USD).
- Nuôi tôm: Đến ngày 30/6 đã thu 155 ao, được 1.500 tấn và đang tiếp tục thu số còn lại.
Như vậy, khó khăn đầu năm do thiếu nguyên liệu, nên sản lượng chế biến có giảm nhẹ, nhưng tiêu thụ đã tăng 4,7% về sản lượng và 8,5% về giá trị.
Lợi nhuận: Do phí tăng và năm nay tôm nuôi bị tác động không nhỏ vì dịch bệnh nên hệ số thức ăn cao, lợi nhuận có bị giảm. Khả năng tiền lãi ngang với cùng kỳ năm rồi.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào ngày 12/6/2020.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Trân trọng cảm ơn.

 

      Từ tháng 5 hoạt động FMC ổn định trở lại.
      Trong tháng tôm vào mùa vụ, qua đó chế biến 1.760 tấn tôm thành phẩm, bằng 105% so năm rồi. Tuy nhiên, doanh số đạt 15,3 triệu USD tăng mạnh so tháng 4 nhưng chỉ bằng 96% so cùng kỳ năm rồi.
      Từ tháng 6 hoạt động sẽ khởi sắc hơn. Trại tôm đi vào thu hoạch, trong tháng đã thu 39 ao. Số còn lại sẽ thu trong tháng 6. Sau đó, tiến hành thả nuôi vụ kế tiếp. Tôm nuôi vượt qua dịch bệnh nhưng lớn có hơi chậm, có lãi.

 

 

0.THONG BAO MOI HOP DH 2020 DANG WEB v1-001

 

 

 

 

 
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:
 
 1. Thư mời họp  Download
 2. Giấy ủy quyền dự họp  Download
 3. Chương trình họp  Download
 4. Quy chế Đại hội  Download
 5. Báo cáo Tổng giám đốc  Download
 6. Tờ trình mức chi cổ tức 2019 và kế hoạch 2020  Download
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT   Download
 8. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS  Download
 9. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019  Download
 10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận  Download
 11. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán  Download
 12. Báo cáo của Ban Kiểm soát  Download
 13. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh  Download
 14. Tờ trình việc bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát  Download
 15. Thể lệ biểu quyết  Download
 16. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu   Download
 17. Thể lệ bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát  Download
 18. Phiếu bầu HĐQT  Download
 19. Phiếu  bầu Ban kiểm soát  Download

 

 

 

Tháng 4/2020 đã chế biến 1.196 tấn tôm đông lạnh thành phẩm. So năm rồi là 110%.
Sản lượng tiêu thụ là 990 tấn, bằng 107% so cùng kỳ 2019.
Doanh số chung đạt 11,2 triệu, bằng 115% so cùng kỳ 2019.
Về nuôi tôm: Trong tháng 5 sẽ hoàn tất thả giống khoảng 120 ao nuôi khu mới hình thành.
Khoảng cuối tháng 5 sẽ tiến hành thu hoạch các ao nuôi khu cũ, trên 200 ao. Việc thu hoạch sẽ kéo dài trên tháng, cung ứng nguyên liệu cho ba nhà máy chế biến của FMC.

 

         Lịch sử thế giới đã ghi lại nhiều đại dịch như dịch hạch, dịch tả, đậu mùa, sởi, cúm Tây Ban Nha (TBN), cúm H2N2, cúm H3N2, cúm H1N1, SARS… Cúm TBN đã lây nhiễm 1/3 dân số thế giới lúc bấy giờ. Nhiều đại dịch làm chết hàng triệu người, hàng chục triệu người. Thậm chí dịch hạch đen thế kỷ 13 đã làm chết 1/3 dân số châu Âu lúc đó.

         Đọc lịch sử để biết nhân loại đã từng trải nhiều thương đau, mất mát do vi khuẩn, virus gây ra; bên cạnh những tổn hại từ chiến tranh, thiên tai… Bây giờ, thế giới thêm lần nữa, đang chịu đựng đại dịch từ virus Corona (Covid), đang lây lan tới trên 90% nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Xem tiếp...

       Tháng 3/2020 tiêu thụ 917 tấn tôm đông lạnh (cùng kỳ năm trước 1.051 tấn). Doanh số chung 10.2 triệu USD (cùng kỳ năm trước 10.7 triệu USD).

       Doanh số quý 1/2020 đạt 30,7 triệu USD bằng khoảng 95% so cùng kỳ năm trước.
       Nguyên nhân sụt giảm do một ít hợp đồng ở EU bị ngưng giao do tình hình COVID-19. Một phần do FMC không ký kết các hợp đồng giá có tính rủi ro để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh..
       Tình hình nuôi tôm: Đồng bằng thả giống nuôi chậm vì thời tiết, môi trường khiến tôm nuôi bị dịch bệnh. Vùng nuôi của FMC ổn định do có quy trình nuôi riêng, thể hiện tính trội các năm qua.
       Tình hình ứng phó COVID-19: FMC xây dựng các kịch bản đến xấu nhất ở từng đơn vị và cả công ty nhằm chủ động hơn khi tình huống không hay xảy ra. Các giải pháp như truyền thông, vệ sinh...thực thi, kiểm tra hàng ngày. Dự trữ vật tư phục vụ chế biến cho ít nhất hai tuần. Trại tôm dự trữ thức ăn cho nửa tháng. Cơ bản FMC nỗ lực ngăn chặn COVID-19 và đến nay ổn thỏa.

 

 

       Tháng 2/2020 tiêu thụ 937 tấn tôm thành phẩm, doanh số chung 10,7 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 750 tấn và 8,3 triệu USD.
        Nguyên nhân tăng, chủ yếu do tháng 2 năm nay ngày làm việc nhiều hơn.
       Về tình hình thị trường, khách hàng...đến nay chưa có thông tin gì bất lợi cho kinh doanh.
       Trại tôm đang thả giống, kéo dài gần một tháng. Dự kiến 4/3 sẽ thả giống xong cho khu cũ trên 220 ao nuôi.
       Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, đầu tháng 3/2020, Tổng giám đốc đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban là tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức của tất cả người ra vào FMC, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng ngừa Covid-19 đã công bố. Việc này còn đem lợi ích cho gia đình người lao động, bởi thông qua thực tế ở FMC, họ sẽ có ý thức gìn giữ sự an toàn cho người thân và gia đình mình.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.