TẦM NHÌN-SỨ MỆNH

  • SỨ MỆNH

Bằng chính sự trân trọng và đầy trách nhiệm của mình đối với cuộc sống con người, môi trường và sự nỗ lực không ngừng để đạt được chứng nhận bởi các hệ thống quản lý chất lượng chuẩn mực, chúng tôi cam kết tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp hơn với các bên tham gia và có liên quan tới chuỗi giá trị sản phẩm, chú trọng an toàn thực phẩm, hướng đến phát triển bền vững, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của lao động Việt gửi gắm qua từng sản phẩm nông thủy sản chế biến giàu dinh dưỡng, mẫu mã phong phú, đẹp mắt. Qua đó cũng góp phần nâng tầm thưởng thức của người tiêu dùng, tiếp nối và làm rạng danh sứ mệnh cao cả của Tập đoàn PAN - “Sinh ra để nuôi dưỡng thế giới”.

TẦM NHÌN

Quảng bá những phẩm chất tốt đẹp cần mẫn, sáng tạo, có trách nhiệm của người Việt; nét văn hóa tinh tế, khoa học của ẩm thực Việt; để thực phẩm Việt không chỉ là nguồn dinh dưỡng, nguồn năng lượng mà còn là nguồn cảm hứng cho người tiêu dùng trên thế giới. Góp phần nâng cao vị thế và uy tín nông thủy sản Việt trên trường quốc tế.

 

SLOGAN

 slogan-vietnam

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

CHẤT LƯỢNG – BỀN VỮNG – ĐẠO ĐỨC – CHIA SẺ

 

CHẤT LƯỢNG

BỀN VỮNG

- Sản phẩm: An toàn, thơm ngon bổ dưỡng.
- Công việc: Ý thức trách nhiệm cao.

- Coi trọng minh bạch, tầm nhìn dài hạn.
- Ý thức kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường.

ĐẠO ĐỨC

 CHIA SẺ

- Thực thi nghiêm pháp luật.

- Coi chữ Tín là hàng đầu trong kinh doanh.

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.

 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2021 - 2025

 

Tận dụng mọi thời cơ kinh doanh từ tác động của cuộc CMCN 4.0 và tác động từ Covid-19 để mở rộng hoạt động, tái cấu trúc tổ chức, tái cơ cấu thị trường, sản phẩm, khách hàng. Giữ vững mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng chú trọng tính minh bạch và quan tâm kinh tế xanh lẫn kinh tế tuần hoàn. Luôn coi việc nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chủ động nguyên liệu thông qua xây dựng chương trình nuôi tôm tiêu chuẩn quốc tế với quy mô lớn; luôn giữ gìn cốt lõi của nét văn hóa doanh nghiệp là hết sức coi trọng chữ Tín trong kinh doanh, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Ngoài ra luôn coi trọng tiết kiệm mọi mặt và tăng cường sự đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau trong mọi mặt hoạt động.

 

TÍNH TRỘI SẢN PHẨM

 

- An toàn.
- Thơm ngon, bổ dưỡng.
- Truy xuất thuận lợi.
- Đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững.

 

 

LOGO

logo-text-fimexvn

  • Màu sắc: Màu xanh biển, là ngành nghề gắn liền với nước.
  • Kết cấu: Hình vuông tròn hòa hợp. Vuông tròn biểu tượng đất trời, âm dương. Ý nghĩa là hoạt động trên nền tảng thuận theo lẽ tự nhiên; hướng tới sự bền vững, điều tốt đẹp và trường tồn.

 

 

CHẤT LƯỢNG

- Sản phẩm: An toàn, thơm ngon bổ dưỡng.

- Công việc: Ý thức trách nhiệm cao.