Ban Lãnh đạo

 

 

Hội đồng quản trị:


Chủ tịch : Ông Hồ Quốc Lực- Sinh 1956, Tiến sĩ kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Trà My - Sinh 1970, Thạc sỹ QTKD, quê quán Phú Thọ
Ủy viên : Ông Phạm Hoàng Việt- Sinh 1964, Cử nhân kinh tế, quê quán Cần Thơ
Ủy viên : Ông Tô Minh Chẳng- Sinh 1970, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Ủy viên : Ông Đặng Kiết Tường - Sinh 1959, Cử nhân kinh tế, quê quán Bến Tre

 

Ban Kiểm soát:

 

Trưởng ban : Ông Nguyễn Văn Nguyên - Sinh 1978, Cử nhân kế toán, quê quán Phú Yên

Ủy viên : Ông Chung Thanh Tâm - Sinh 1963, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng

Ủy viên : Ông Triệu Tương Long - Sinh 1980, Kỹ sư chế biến thuỷ sản, quê quán Sóc Trăng

 

Ban Tổng Giám đốc:


Ông Phạm Hoàng Việt             Tổng Giám đốc
Bà Dương Ngọc Kim                Phó Tổng Giám đốc
Ông Mã Ích Hưng                     Phó Tổng giám đốc
Ông Đinh Văn Thới                  Phó Tổng giám đốc
Ông Hoàng Thanh Vũ              Phó Tổng giám đốc