NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

NHÀ MÁY THỰC PHẨM AN SAN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

TBtuyenlao dong 24-07-2019 An San

CÔNG TY SAO TA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TBtuyenlao dong 01-06-2019

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông báo tuyển dụng

Xem tiếp...

Công ty CP TP Sao Ta thông báo tuyển nhân viên

11072017 TB tuyenlao dong 11-07-2017