NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

CÔNG TY SAO TA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TBtuyenlao dong 01-06-2019

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông báo tuyển dụng

Xem tiếp...

Công ty CP TP Sao Ta thông báo tuyển nhân viên

11072017 TB tuyenlao dong 11-07-2017

Thông báo tuyển lao động cho Nhà máy Thủy sản Tin An

18042017 TBtuyenlao dong Tin An 18-04-2017