NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

Sao Ta lập kỷ lục doanh thu thuần 1.620 tỷ đồng trong quý III

  • Doanh thu của Sao Ta tăng mạnh 45%, đạt mức kỷ lục 1.620 tỷ đồng trong quý III.
  • Công ty ngành tôm đang chuẩn bị họp bất thường về phương án tăng vốn điều lệ thêm 20%.

Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) - một thành viên của Tập đoàn PAN vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu tăng mạnh 45% đạt 1.620 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục theo quý, vượt qua mức trước đó là quý III/2019.

Tuy nhiên do các chi phí hoạt động tăng lên trong mùa dịch khiến lợi nhuận sau thuế giảm 8% còn hơn 70 tỷ đồng.

Trong quý vừa qua, Sao Ta đã tiêu thụ được hơn 6.500 tấn thành phẩm với doanh số 69,8 triệu USD, lập kỷ lục về bán hàng trong 25 năm hoạt động. Lũy kế 9 tháng có doanh số tiêu thụ đạt 138,2 triệu USD tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2019, cao hơn mức bình quân ngành chỉ khoảng 10%.

 

 

Đơn vị: tỷ đồng.

 

Doanh thu thuần trong 9 tháng tăng 17% đạt 3.206 tỷ đồng và lợi nhuận giảm nhẹ 3% còn 162,4 tỷ đồng. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, như vậy tiến độ hoàn thành kế hoạch hơn 67%.

Công ty ngành tôm đang chuẩn bị họp bất thường về phương án tăng vốn điều lệ thêm 20%, tương đương chào bán cho cổ đông hiện hữu 9,8 triệu cổ phiếu. Mục tiêu huy động vốn là nhằm mở rộng vùng nuôi theo chỉ tiêu và xây dựng thêm nhà máy chế biến tôm cao cấp cho thị trường chiến lược EU. Nhà máy mới có công suất dự kiến 15.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư 200-250 tỷ đồng.

 

(Theo ndh.vn)