NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020

 

Tháng 10 năm 2020, hoạt động chế biến, tiêu thụ rất khởi sắc. Cụ thể tôm chế biến đạt 2.119 tấn, so cùng kỳ năm trước là 1.440 tấn.

Doanh số tiêu thụ tháng 10 là 22,9 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 16,4 triệu USD.

Doanh số chung 10 tháng đạt 161 triệu, tương đương cả năm 2019. So cùng kỳ tăng 19%.

Trong tháng 11 này sẽ thu hoạch toàn bộ ao tôm thả nuôi vụ 2.