NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

         Tháng 9 này thành phẩm tôm chế biến đạt 2.390 tấn (1.125 tấn) và doanh số tiêu thụ đạt 17,9 triệu USD (11,7 triệu USD); đều tăng mạnh so cùng kỳ năm trước.
         Tổng doanh số tiêu thụ 9 tháng đầu năm đạt 138,1 triệu USD tăng 16,1% so cùng kỳ năm 2019.
         Nuôi tôm: Cuối năm thời tiết chuyển lạnh do hiện tượng La Nina, không tốt cho tôm. Nên đã thả giống sớm vụ II. Tất cả sẽ được thu hoạch trong năm.