NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

TIN VẮN MÙA MỚI Ở TRẠI NUÔI TÔM SAO TA

 

Mùng 5 tết, ngày hoàng đạo, trại tôm Sao Ta đã lấy nước cho mùa mới xong.
Những ao, kinh đầy nước mát như mầm sống đang tiềm ẩn, sẽ chuyển mình để trại tôm Sao Ta hồ hởi vào vụ nuôi mới.
Ngày 15 tháng Giêng Âm lịch, nhằm tết Nguyên Tiêu, trại bắt đầu thả tôm giống.
Khu dự án mới 90 hecta đang quá trình xây dựng ao nuôi. Sẽ hoàn tất ở tháng 4/2020 và thả nuôi ngay sau đó. 

IMG 0253 800x600

IMG 0255 800x600

IMG 0250 800x600