NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

- Sản lượng tôm tiêu thụ là 13.802 tấn, bằng 103,8% so cùng kỳ năm 2018.

- Doanh số chung đạt 148,7 triệu USD, bằng 96,3% so cùng kỳ năm 2018.

- Khái quát do giá tôm có thấp và cỡ tôm có nhỏ hơn năm trước dẫn đến doanh số giảm dù sản lượng tiêu thụ có tăng.

- Đang thu hoạch tôm, đến hôm nay đã trên 600 tấn. Còn khoảng 140 ao đang nuôi, tiếp tục thu.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh: Nhìn chung là ổn thỏa.