NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: DIỄN TẬP CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

 

Ngày 04/11/2019, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Lực lượng tham gia diễn tập gồm: phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng, đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở và toàn thể người lao động đang làm việc tại công ty.
Công tác diễn tập nhằm nâng cao ý thức người lao động về công tác phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện cho người lao động được thông thạo và nắm vững quy trình thoát nạn, đường thoát nạn và thực hành thao tác xử lý chữa cháy, di chuyển thoát nạn, sơ cứu người bị nạn.

Một số hình ảnh về diễn tập.

 

1

  

2

 

3