NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN SAO TA DỰ HỘI CHỢ THỦY SẢN QUỐC TẾ THANH ĐẢO

 

Tham gia có Hồ Quốc Lực, chủ tịch HĐQT, Mã ích Hưng, PTGĐ; Mai Lan, Thanh Thùy là giám đốc và phó giám đốc kinh doanh.
Đây là một hội chợ lớn top 3 thế giới, diễn ra từ 30/10 đến 1/11/2019 tại TP Thanh Đảo, Sơn Đông.
Mục đích đoàn Sao Ta là khảo sát thị trường Trung Quốc để xây dựng chiến lược thị trường của FMC trong 5 năm tới.
Qua hội chợ, đoàn đã rút ra được nhiều thông tin bổ ích để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chương trình sản xuất kinh doanh của mình.

 

tst04112019-1