NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

TIN VẮN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

- Tôm thành phẩm chế biến 13.570 tấn, bằng 105% cùng kỳ năm trước.
- Tôm thành phẩm tiêu thụ 10.935 tấn, bằng 105 % so cùng kỳ năm trước.
- Nông sản tiêu thụ 1.282 tấn, bằng 122% so cùng kỳ.
- Doanh số chung 118,8 triệu USD, bằng 97,7% so cùng kỳ.


NHẬN XÉT:
1. Sản lượng tiêu thụ tăng (5%), nhưng doanh số giảm (2,7%) do giá tiêu thụ giảm và do kích cỡ giảm, tôm nhỏ hơn. So sánh toàn ngành doanh số giảm 10-15% thì hoạt động FMC vẫn có tính lạc quan tương đối.
2. Lợi nhuận trước thuế khoảng 170 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch, lợi nhuận khá tốt do năm nay FMC chủ động giảm thị phần tại thị trường Hoa Kỳ, nơi có tỉ suất lợi nhuận thấp do phải cạnh tranh tôm giá rẻ từ Ấn Độ.
3. Vụ nuôi phụ trong năm, đã thả giống trong gần hai tháng và kết thúc 20/9 vừa qua. Do thực hiện an toàn sinh học chặt chẽ, 190 ao tôm đều đang phát triển ổn định.