NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

 

Sản lượng tôm thành phẩm tháng 8/2019 là 1.750 tấn, tăng 7% so cùng kỳ năm trước.
Doanh số tiêu thụ đạt 16.9 triệu USD, tăng 20% so cùng kỳ 2018.
Thả nuôi tôm vụ II đã hoàn tất khoảng 75%. Dự kiến kết thúc ở giữa tháng 9.